Pallosankarit Arina Areenalla

5.10.2016

 

 

Pallosankarit saapuivat Kemiin!

Pallosankarit on Koululiikuntaliiton ja Suomen Palloliiton yhteishanke. Kemissä yhteistyöseurana toimi Kemin Palloseura. Tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville koululaisille positiivisia elämyksiä liikunnan parissa sekä tarjota heille tietoa erilaisista harrasteliikuntamahdollisuuksista.

Kemin Pallosankarit -tapahtuma on tämän hankkeen kuudes tapahtuma. Tapahtumapaikkana toimi Kemin Junkohalli ke 5.10. kello 9-14.00. Paikalle ol…i yli 50 lasta Kemistä ja Simosta!!

 

Mikä Pallosankarit on?

 

Pallosankarit on Koululiikuntaliiton ja Suomen Palloliiton yhteishanke. Tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville koululaisille positiivisia elämyksiä liikunnan parissa sekä tarjota heille tietoa erilaisista harrasteliikuntamahdollisuuksista.

Aluksi toiminnot keskittyvät soveltavan jalkapallon sekä Koululiikuntaliiton N.Y.T –toimintojen ja Juoksusankarit hankkeen ympärille. Tavoitteena on saada uusia seuroja ja seuran sisäisiä ryhmiä soveltavan jalkapallon ja muun liikunnan jatkuvaan harrastamiseen.
Yhtenä tavoitteena on myös tutustuttaa eri soveltavia liikuntamuotoja koko kouluyhteisölle ja lisätä tietoisuutta eri liikuntarajoitteista.

Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen tulisi saada mahdolliseksi jokaisella koululla ja koulun jokaiselle oppilaalle, myös erityistä tukea tarvitseville. Kaikkien koululaisten tulisi liikkua paljon ja mahdollisimman monipuolisesti, jotta motoristen taitojen kehittyminen olisi parhaimmillaan. Mielenkiintoiset pelit, välituntipelit ja liikuntatehtävät saavat lapset liikkumaan. Etenkin erityistä tukea tarvitseville tämä on erittäin tärkeää.

Kouluille tarjotaan hankkeen avulla apua monipuolisen ja motivoivan liikuttamisen aikaansaamiseksi. Erityisesti eritysoppilaille ja vähän liikuntaa harrastaville näitä mahdollisuuksia harrastaa vertaisryhmissä on tällä hetkellä kovin rajallisesti. Tavoitteena on myös saada erityisoppilaat paremmin integroitumaan ryhmäänsä jalkapallon ja muun liikunnan avulla. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia liikuntamalleja kuten Koululiikuntaliiton N.Y.T! -toimintaa, Juoksusankarit-hanketta sekä eri lajiliittojen olemassa olevia toimintamalleja. Hankkeen on tarkoitus tukea opetussuunnitelman perusteiden mukaista koulun liikunnanopetusta sekä Liikkuva koulu-ohjelmaa.

Koululiikuntaliitto ja Suomen Palloliitto haluavat tämän hankkeen kautta tiivistää yhteistyötä ja viedä koulumaailmaan mallin koulujalkapallon monimuotoisuudesta ja mahdollistaa saman mallin tuomisen myös muiden liikuntamuotojen ja –lajien osalta. Tavoitteena on luoda myös uusia harrastamisen paikkoja erityistä tukea tarvitseville. Verkostojen luominen eri erityisryhmien toimijoiden kanssa on tärkeää, että saamme kaikille tasavertaisen mahdollisuuden monipuolisen liikunnan harrastamiseen kouluissa ja vapaa-ajalla.

Näytä lisää